loading

Dizajn i izrada logotipa

Logo ili logotip

Prvi se primjeti i najdulje se pamti

Vizualna prezentacija koja se koristi u različitim medijima kao što su web stranice, promotivni letci, plakati, brošure, vizitke i ima za svrhu da prenosi namjenjenu poruku i prezentira firmu, uslugu ili proizvod. Značenje koje ima je poruka koju prenosi.  

Izrađivanje logotipa složen je proces u kojemu je potrebno dobiti što jednostavniji, a opet kvalitetni logotip koji će biti predstavnik firme, proizvoda ili usluga. Dizajn logotipa vrlo je važna jer će se on koristiti godinama.

Vizualna prezentacija poslovnog identiteta na tržištu informacija

Izrada logotipa

kreiran prema tvojim željama

Kreiramo grafičko riješenje koje se može sastojati od grafičkih elemenata, teksta ili znakova. Kod procesa izrade važno je imati smisla da logotip bude prepoznatljivo na prvi pogled i da zaokupira onog tko se po prvi put susreće s logotipom. Odgovarajućim dizajnom zajedno ćemo stvoriti originalni i jedinstveni identitet koji će biti prepoznatljiv u svijetu informacija i značenja.

 

Kreativan dizajn temelj je za svakoga tko se želi isticati iz konkurencije i biti jedinstven sa svojim proizvodom i uslugom. Ostani primječen i zapamčen.

VIZITKA

Ili posjetnica koja će predstavljati Vašu poslovnu poruku klijentu i Vaš vizualni identitet.

LETAK

Promotivni matrijal informativnog karaktera sa atraktivnim izgledom za prezentaciju.

BROŠURA

Marketinški alat za promociju više ili detaljnije pojedine proizvode ili usluge.

AMBALAŽA

Jedinstvenim dizajnom imate i jedinstveni proizvod koji će se isticati od konkurencije.

PLAKAT

Grafičko riješenje koje prolaznicima predstavlja informaciju koju želite da vide.

KATALOZI

Dizajniran kako bi zainteresirao, jednostavan kako bi prezentirao kolekciju proizvoda ili usluga.

MEMORANDUMI

Svaka firma u svrhu poslovne komunikacije, trebala bi imati svoj memorandum.

BANER

Najpopularniji način prezentacije i izvrstan način da svoju poruku prenesete okolini.

NARUČI SVOJ JEDINSTVENI LOGO

    Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.